BB Codes

Ad banner
 • [B], [I], [U], [S] -Đậm, nghiêng, gạch chân và gạch chéo

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

  Ví dụ:
  Đây là văn bản[B]bold[/B].
  Đây là văn bản [I]italic[/I].
  Đây là văn bản [U]underlined[/U].
  Đây là văn bản [S]struck-through[/S].
  Hiển thị:
  Đây là văn bảnbold.
  Đây là văn bản italic.
  Đây là văn bản underlined.
  Đây là văn bản struck-through.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Màu văn bản, phông chữ và kích thước

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.

  Ví dụ:
  [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  Đây là văn bản [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  Đây là văn bản [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE].
  Hiển thị:
  red and blue text.
  Đây là văn bản Courier New.
  Đây là văn bản small and big.
 • [URL], [EMAIL] - Liên kết

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Liên kết (nâng cao)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Liên kết hồ sơ cá nhân

  Liên kết đến hồ sơ của người dùng. Điều này thường được chèn tự động khi gắn thẻ một người dùng.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
  Tên tài khoản
 • [IMG] - Hình ảnh

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết

  Ví dụ:
  [IMG]http://diendan.tayho.gov.vn/​styles/default​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Media nhúng

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn. Duyệt site: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  Một YouTube player nhúng sẽ xuất hiện ở đây.
 • [LIST] - Danh sách

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Căn lề văn bản

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.

  Ví dụ:
  [LEFT]Căn trái[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Căn trái​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Văn bản trích dẫn

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Văn bản trích dẫn[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Văn bản chứa Spoilers

  Ẩn văn bản có chứa spoilers để người xem nhấp chuột vào mới có thể xem.

  Ví dụ:
  [SPOILER]spoiler đơn giản[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  spoiler đơn giản
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Hiển thị mã lập trình

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.

  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Thụt lề văn bản

  Ẩn văn bản được bọc. Điều này có thể được kết hợp cho phần lề lớn hơn.

  Ví dụ:
  Văn bản thông thường
  [INDENT]Văn bản bị thụt lề
  [INDENT]Thụt tiếp[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Văn bản thông thường
  Văn bản bị thụt lề
  Thụt tiếp​
 • [PLAIN] - Văn bản thô

  Tắt bản dịch mã BB trên văn bản được bao bọc.

  Ví dụ:
  [PLAIN]Đây không là văn bản [B]bold[/B].[/PLAIN]
  Hiển thị:
  Đây không là văn bản [B]bold[/B].
 • [ATTACH] - Chèn file đính kèm

  Chèn một file đính kèm tại các điểm quy định. Nếu tập tin đính kèm là một hình ảnh, thì sẽ chèn một hình ảnh thu nhỏ hoặc một phiên bản kích thước đầy đủ bằng cách nhấn vào nút thích hợp

  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Kích thước đầy đủ: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  Nội dung của các tệp đính kèm sẽ xuất hiện ở đây.