Sử dụng Cookie

Ad banner

TTrang thảo luận về cách trang này sử dụng các cookie. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.

Cookies là

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bằng trình duyệt web của bạn (như Internet Explorer hoặc Firefox) theo yêu cầu của một trang web bạn đang xem. Điều này cho phép trang web bạn đang xem để ghi nhớ những điều về bạn, chẳng hạn như sở thích và lịch sử của bạn hoặc cho phép bạn đăng nhập.

Cookie có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một thời gian ngắn (chẳng hạn như chỉ khi trình duyệt của bạn mở) hoặc trong một khoảng thời gian dài, thậm chí nhiều năm. Cookies không được đặt bởi trang web này sẽ không thể truy cập đến chúng tôi.

Sử dụng cookies của chúng tôi

Trang web này sử dụng cookie cho nhiều thứ, bao gồm:

  • Đăng ký và duy trì các sở thích của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể đăng nhập và giữ cho trang web sử dụng ngôn ngữ hoặc diện mạo mà bạn yêu cầu.
  • Phân tích. Điều này cho phép chúng tôi xác định cách mọi người đang sử dụng trang web và cải tiến nó.
  • Cookie quảng cáo (có thể là bên thứ ba). Nếu trang web này hiển thị quảng cáo, các nhà quảng cáo có thể đặt cookie để xác định ai đã xem một quảng cáo hoặc những thứ tương tự. Các cookie này có thể được thiết lập bởi các bên thứ ba, trong trường hợp đó trang này không có khả năng đọc hay ghi các cookie này.
  • Các cookie của bên thứ ba khác như Facebook hoặc Twitter chia sẻ. Các cookie này thường được đặt bởi bên thứ ba một cách độc lập, vì vậy trang này sẽ không có khả năng truy cập chúng.

Bỏ/tắt Cookies

Việc kiểm soát cookie và tùy chọn cookie phải được xử lý trong trình duyệt của bạn. Dưới đây là danh sách hướng dẫn về cách thực hiện điều này cho phần mềm trình duyệt phổ biến: